Om

Vad betyder Eunomia

I den grekiska mytologin var Eunomia den lagbundna och ordningens Gudinna.

Ett passande namn för ett företag som har god ordning och som har till uppgift att lagar och myndighetskrav uppfylls vid byggnationer.


Framför allt står Eunomia för ett professionellt företag som Ni kan lita på.

Vi som arbetar på Eunomia


Alexander Andersson


Studier vid Kungliga Tekniska Högskolan 180hp, Byggteknik. 2 års erfarenhet som byggentreprenör därefter 10 års erfarenhet av projektstyrning.


några axplock från min historia inom byggbranschen.


-Kungliga Posten finansdepartementets -Loen

-ombyggnationen av Svea Artilleri

-lokaler åt Kungliga musikhögskolan

-Ericssons gamla fastighet -Telefonplan,

-Esseltehuset numera Klara C

-Östermalms SaluhallArbetar som Kontrollansvarig i flera projekt. Produktionschef på uppbyggnad av ny restaurang åt Biskopsudens Fastighetsförvaltning.


Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL Nivå K (Komplicerad, högsta Nivån)

Certifierad sakkunnig tillgänglighet enligt TIL 2

Entreprenadrätt inom ABS 09, AB04 och ABT06