Hem

EUNOMIA AB

Det lilla företaget med de stora kunskaperna
Vi är flexibla och arbetar när ni som byggherre anser det möjligt. Eunomias tjänsteutbud är tillgängliga alla dagar i veckan och på tider utanför de vanliga tidsramarna.Eunomias tjänster

Eunomia

Som byggherre har ni i princip tre olika sätt att fullgöra era ansvarsuppgifter enligt lag.


Den enklaste vägen är att anlitar Eunomia AB som är specialist inom projekt- och byggledning.eller så..

Har ni redan all kunskap som krävs för att uppnå alla myndighetskrav men här spelar tiden en viktig roll, finns eller finns inte.


Ni inhämtar på egenhand all kunskap som krävs gällande myndighetskrav PBL, PBF, BBR, EKS samt byggledning mm.


Men att inhämta ny kunskap är tidskrävande och kräver även byggtekniskt kunnande. Låt inte dina drömmar bli dina mardrömmar, anlita Eunomia.

Tjänster riktade mot offentliga Beställare

BYGGLEDNING

 • Projektering
 • Projektledning  (CM, AB04/ABT06)
 • Byggledning
 • Installationsledning VVS

UPPHANDLING

 • Förfrågningsunderlag

TIDPLANERING

 • Huvudtidplan
 • Produktionstidplan
 • Detaljerad produktionstidplan

EKONOMI

 • Kostnadsbedömningar, Kalkyl
 • ÄTA hantering och ekonomisk reglering enligt AB04 och AB06

JURIDISKRÅDGIVNING

 • Plan- och bygglagen                (PBL)
 • Plan- och byggförordningen      (PBF)
 • Boverkets Byggregler               (BBR)
 • Europeiska konstruktionsregler (EKS)

KONTROLLANSVAR

 • Bas P och Bas U
 • Kontrollansvarig enligt PBL. Nivå komplicerad.
 • Sakkunnig inom Tillgänglighet enligt TIL 2.
 • Kontrollant inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll.
 • Byggherrens kontrollant enligt AB04/ABT06

BESIKTNING

 • Entreprenadbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Fastighetsbesiktning
 • Övertagandebesiktning/Överlåtelsebesiktning enligt jorda balk 4:19§

SKILJAKTIGHETER

 • Eunomia bistår advokatfirmor, jurister med teknisk kompetens och byggtekniska utlåtanden

Tjänster riktade mot privata Beställare

BYGGLOV

 • Bekymmersfria Bygglovsansökningar

KONSTRUKTION

 • Konstruktionberäkningar (Dimensionering)
 • Konstruktionsritningar
 • Utföande kontroll enligt EKS,  Avd. A   27§

KONTROLLANSVAR

 • Kontrollansvarig enligt PBL. Nivå komplicerad.
 • Sakkunnig inom Tillgänglighet enligt TIL 2.
 • Kontrollant inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll.

BESIKTNING

 • Entreprenadbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Fastighetsbesiktning
 • Övertagandebesiktning/Överlåtelsebesiktning enligt jorda balk 4:19§

EKONOMI

 • Kostnadsbedömningar, Kalkyl
 • Kostnadsuppföljning
 • ÄTA-hantering och ekonomisk reglering enligt AB04 och AB06

SKILJAKTIGHETER

 • Eunomia bistår privatpersoner med teknisk kompetens och byggtekniska utlåtanden (Beroende på hemförsäkring kan utlåtande kostnader ingå i ditt rättsskydd)

JURIDISKRÅDGIVNING

 • Plan- och bygglagen                (PBL)
 • Plan- och byggförordningen      (PBF)
 • Boverkets Byggregler               (BBR)
 • Europeiska konstruktionsregler (EKS)

Organisation

Alexander Andersson