Om Eunomia

Mer om Eunomia


Eunomia kompletterar eller förstärker upp en byggherres projektorganisation eller så blir Eunomia hela projektorganisationen.


Eunomia kan arbeta inom alla projekt- och byggledningsformer.


  • Utförandeentreprenad enligt AB04
  • Totalentreprenad enligt ABT06
  • Construction Management (CM)
  • Samverkansentreprenad


Eunomia är en oberoende tekniskkonsultfirma med ett stort kontaktnät. Oberoende på så sett att Eunomia inte har avtal eller kopplingar till andra firmor med egenintressen. Ni som beställare är alltid i fokus.


Eunomia strävar alltid efter att erhålla bästa tekniska och ekonomiska resultat åt dig som beställare. Detta kan bara garanteras genom att vara helt oberoende av andra firmor.


Eunomia erbjuder en person som besitter sakkunskaper som spänner över hela byggstyrningsprocessen, från idé till färdig produkt.

 

Delar av Eunomias tjänster riktar sig främst till offentliga beställare men det finns inga hinder för att även privata beställare kan ta del av hela Eunomias tjänsteutbud.

Varför Eunomia?


Fyra anledningar till varför man väljer Eunomia AB

Som beställare vill ni komplettera eller förstärka upp er projekt- och byggledningsorganisation med en eller ett flertal av Eunomias tjänsteutbud.

 

Det inte är ekonomiskt försvarbart att lägga resurser på att tillsätta en platsorganisation med personer som delar på flera olika ledningsfunktioner. Samtidigt måste ni som byggherre enligt PBL skaffa er tillgång till all den kunskap som krävs för att säkerställa att samtliga myndighetskrav uppnås. Då anlitar ni Eunomia för att får en projektorganisation där en person innehar flera funktioner.

 

I grunden säljer Eunomia kunskap. Många enskilda firmor gör också det. Det som skiljer oss åt är givetvis kunskapsnivån. Det är stor skillnad att köpa tjänster av ett seriöst bolag som Eunomia AB än av en firma med högst gymnasialutbildning inom bygg (Kontrollansvarig med nivå Normal). Prismässigt går det inte att konkurrera med dessa firmor. Värdesätter man parametrar som resultat, hög kvalitet och trygghet då anlitar man Eunomia AB

 

Eunomias Unique Selling Proposition (USP)

Vi är flexibla och arbetar när ni som byggherre anser det möjligt. Eunomias tjänsteutbud är tillgängliga alla dagar i veckan och på tider utanför de vanliga tidsramarna.

Filosofi


Eunomia anser att alla byggprojekt är unika. Däremot är inte själva byggstyrningen unik. All byggstyrning oavsett stora eller små projekt följer alla samma skeden.


Den största skillnaden mellan alla projekt är förutsättningarna. Metoderna, mallarna finjusteras eller vidareutvecklas för att passa just ert projekt. Men i stora drag gör jag samma sak varje gång.


Ingen struktur är 100% fulländad. Allt kan alltid bli lite bättre för varje gång en uppgift blir utförd.


Det är vår filosofi.

Historia


Mitt största intresse är och har varit så långt tillbaka jag kan minnas byggnation. Än idag minns jag min första dag på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag stod länge och tittade skolans emblem. I emblemet står det "KTH Vetenskap och konst".


Om det endast är vetenskap eller konst eller båda delar att uppföra en byggnad det vet inte. Men att få införliva någons husdröm är en ärofylld uppgift i allafall.


Därför grundade jag Eunomia AB.Läs mer om mig